Υπηρεσίες

 • Κατασκευή και Συντήρηση Ειδικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Έξυπνα σπίτια KNX EIB…
 • Φωτοβολταϊκά
 • Συστήματα Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Δημοσίων Έργων
 • Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
 • Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού Θέρμανσης HVAC
 • Μελέτες Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Φωτισμού
 • Συντήρηση και Εγκατάσταση Αντλιοστασίων
 • Κατασκευή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων οικιών, καταστημάτων και βιοτεχνικών χώρων
 • Κατασκευή εξωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (κήποι, γήπεδα, πλατείες) καθώς και φωτισμός δρόμων
 • Εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων (συναγερμοί, ηλεκτρονικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών)
 • Εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεως και μετρητικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (P.L.C.)

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν, δίχως καμία αμφισβήτηση, ουσιώδες συστατικό της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, κάθε μορφής επαγγελματικής εγκατάστασης.

Οι τεχνολογίες που αφορούν τα Η/Μ έργα τα τελευταία χρόνια, ευρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο, με αιχμή του δόρατος τους αυτοματισμούς, τη μικροηλεκτρονική, τις προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού και των λογικών ελεγκτών (PLC), με τη διαδεδομένη, πλέον, χρήση τερματικών σταθμών συλλογής δεδομένων (P.P.A.).

Οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποτελούν, αναμφίβολα, χώρο εφαρμογής των ανωτέρω, εγκαταστάσεις που εκτός από τις ανάγκες τους για κτηριακή υποδομή (συστήματα φωτισμού, καθαρισμού, θέρμανσης κτλ), έχουν, από την αποστολή τους, ανάγκες σύγχρονων συστημάτων κίνησης και παραγωγής.

Δηλαδή έχουν ανάγκη συστημάτων Η/Μ με μεγάλη και πολλαπλή βαρύτητα, αλλά και πολυπλοκότητα.

Παράλληλα η αναγκαιότητα για εξοικονόμηση ενέργειας και η συνεχής παρουσία νέων ή εναλλακτικών συστημάτων και προϊόντων, συνθέτουν μία καινούργια και απαιτητική πραγματικότητα, στις κατασκευές και υπηρεσίες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Το αίτημα, στο οποίο ανταποκρίνεται με επιτυχία η Electricadomus είναι:

Ολοκληρωμένες λύσεις Η/Μ, μελετών, κατασκευών εγκαταστάσεων, ελέγχου λειτουργίας, συντηρήσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων, επιθεωρήσεων, αδειοδοτήσεων, επαυξήσεων, ανανεώσεων.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες εξασφαλίζουν έργα με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση.
Τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.
Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογία κατασκευών.
Ποιότητα, αξιοπιστία συστημάτων και υλικών.
Ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρηστών.
Αποτελεσματική διαχείριση κάθε τεχνικής ιδιαιτερότητας.
Ανταπόκριση στην αντιμετώπιση σύνθετων και απαιτητικών έργων και ειδικών κατασκευών, διαφοροποιημένων από τα συνήθη.
Η Electricadomus πρωτοπορεί και εξελίσσεται υπερκαλύπτοντας κάθε ανάγκη των εγκαταστάσεων σε, μεγάλης ή μικρής, έργα Η/Μ.

Έτσι παραδίδουμεή διαχειριζόμαστε έργα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, έργα που μας εδραιώνουν, χάρη στα αναγνωρίσιμα ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Επίσης η εταιρεία μας προμηθεύτηκε τα παρακάτω εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων για τις απαραίτητες μετρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:

Αναλυτής Ποιότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Καταγραφή Τάσεων
 • Καταγραφή Ρεύματος
 • Υπερτάσεις / Βυθίσεις Τάσεως
 • Καταγραφή Αρμονικών Εντάσεως / Τάσεως
 • Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ισχύος
 • Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ενέργειας
 • Συντελεστή Ισχύος
 • Κρουστικές Υπερτάσεις
 • Ανάλυση Μονοφασικών και Τριφασικών Συστημάτων
 • Πρότυπο EN61010

Θερμική Κάμερα

Η Θερμική Κάμερα TiRx είναι το τέλειο εργαλείο για τον αποτελεσματικό κτηριακό έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση. Σας επιτρέπει να έχετε εύκολα και αξιόπιστα την πλήρη εικόνα ενδεχόμενων προβλημάτων σε εμπορικά και οικιστικά κτήρια καθώς επίσης και πιο ασήμαντες διαρροές ενέργειας. Κατασκευασμένη για εργασία σε απαιτητικές και σκληρές συνθήκες εργασίας, σας εγγυάται γρήγορη και ακριβή διάγνωση.

Ολοκληρωμένη λύση για τις ενεργειακές σας επιθεωρήσεις!!!

Η θερμοκάμερα είναι όργανο διάγνωσης ενεργειακών απωλειών ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών και κτηριακού κέλυφους – EN1364

Η συγκεκριμένη θερμοκάμερα Fluke TiRx χρησιμοποιείται για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Απώλειες κουφωμάτων
 • Απώλειες θερμότητας στο κέλυφος, τους αρμούς και το δώμα
 • Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις και ασυμμετρία φάσεων
 • Θερμοκρασίες λειτουργίας μοτέρ μηχανημάτων και ενεργού εξοπλισμού
 • Εντοπισμός διαρροών ορόφων
 • Θέρμανση, εξαερισμός, air-conditioning
 • Εντοπισμός διαρροών
 • Εντοπισμός καλωδίων ρεύματος
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Αντλίες και υδραυλικές εγκαταστάσεις
Όργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Fluke 1664FC

O νέος ελεγκτής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Fluke 1664FC συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60364 και HD 384. Είναι το μοναδικό όργανο στην αγορά που διενεργεί αυτόματα προ-έλεγχο αντίστασης μόνωσης για την περίπτωση που κάποια συσκευή ή εφαρμογή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Αναλόγως, σταματά ή διενεργεί τον έλεγχο εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του χειριστή και ταυτόχρονα προστατεύοντας την όποια συσκευή ή εφαρμογή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Part of Fluke Connect ™ Team Το Fluke 1664FC διαθέτει την μοναδική τεχνολογία Fluke Connect ™. Με την οικογένεια των οργάνων Fluke Connect ™ τοποθετείτε τα όργανα και όχι το σώμα σας, κοντά σε «ζωντανές» πηγές ρεύματος εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή ασφάλεια πραγματοποιώντας, απομακρυσμένα έως και 20μ, μετρήσεις απόλυτης ακρίβειας. Μετρήσεις τις οποίες βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του πολυμέτρου σας ή/και στο κινητό ή στο Tablet σας (iΟS-Android). Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε τις μετρήσεις εκείνη την στιγμή με τους συναδέλφους σας μέσο της video-κλήσης ShareLive ™ καθώς και να τις αποθηκεύσετε στον Fluke Connect ™ (τύπου cloud) λογαριασμό σας με απόλυτη ασφάλεια. Τέλος με την χρήση του εξαρτήματος PC3000FC Adapter μπορείτε να συνδέσετε τα όργανα Fluke Connect ™ κατευθείαν με τον υπολογιστή σας (Windows XP ή μεταγενέστερες εκδόσεις).
 

Όργανο Εντοπισμού Καλωδίων – Βραχυκυκλώματος

Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest

Το MACROTEST έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις μετρήσεις και του ελέγχους που απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο μέρος 6. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες:
 • Έλεγχο συνέχειας αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάσεις συνεχούς ρεύματος 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V.
 • Έλεγχο διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ).
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος και υπολογισμό αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος.
 • Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης.
 • Έλεγχο πολικότητας και εύρεση φάσεων.
 • Μέτρηση τάσης επαφής.
 • Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ηλεκτροφίων.
 • Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι το MACROTEST είναι ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου, ο οποίος με τη χρήση ενός και μόνο οργάνου μπορεί να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και επιπλέον μπορεί να αναλάβει την επιθεώρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Φωτόμετρο

 • Measure in Lux or Footcandles, front panel switchable
 • Measuring Range to 200,00 Lux or 20,000 Foot candles
 • Silicon photodiode sensor and filter
 • Data Hold to freeze reading on the digital display
 • MIN / MAX ability to show high and low readings
 • Autoranging plus Manual Range
 • Zero function to null display before a reading
 • Auto Power Off to save battery life
 • Includes protective sensor cap
 • Large, 3-1/2 digit display

Υπηρεσίες

 • Κατασκευή και Συντήρηση Ειδικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Έξυπνα σπίτια KNX EIB…
 • Φωτοβολταϊκά
 • Συστήματα Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Δημοσίων Έργων
 • Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
 • Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού Θέρμανσης HVAC
 • Μελέτες Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Φωτισμού
 • Συντήρηση και Εγκατάσταση Αντλιοστασίων
 • Κατασκευή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων οικιών, καταστημάτων και βιοτεχνικών χώρων
 • Κατασκευή εξωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (κήποι, γήπεδα, πλατείες) καθώς και φωτισμός δρόμων
 • Εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων (συναγερμοί, ηλεκτρονικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών)
 • Εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεως και μετρητικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (P.L.C.)

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν, δίχως καμία αμφισβήτηση, ουσιώδες συστατικό της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, κάθε μορφής επαγγελματικής εγκατάστασης.

Οι τεχνολογίες που αφορούν τα Η/Μ έργα τα τελευταία χρόνια, ευρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο, με αιχμή του δόρατος τους αυτοματισμούς, τη μικροηλεκτρονική, τις προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού και των λογικών ελεγκτών (PLC), με τη διαδεδομένη, πλέον, χρήση τερματικών σταθμών συλλογής δεδομένων (P.P.A.).

Οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποτελούν, αναμφίβολα, χώρο εφαρμογής των ανωτέρω, εγκαταστάσεις που εκτός από τις ανάγκες τους για κτηριακή υποδομή (συστήματα φωτισμού, καθαρισμού, θέρμανσης κτλ), έχουν, από την αποστολή τους, ανάγκες σύγχρονων συστημάτων κίνησης και παραγωγής.

Δηλαδή έχουν ανάγκη συστημάτων Η/Μ με μεγάλη και πολλαπλή βαρύτητα, αλλά και πολυπλοκότητα.

Παράλληλα η αναγκαιότητα για εξοικονόμηση ενέργειας και η συνεχής παρουσία νέων ή εναλλακτικών συστημάτων και προϊόντων, συνθέτουν μία καινούργια και απαιτητική πραγματικότητα, στις κατασκευές και υπηρεσίες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Το αίτημα, στο οποίο ανταποκρίνεται με επιτυχία η Electricadomus είναι:

Ολοκληρωμένες λύσεις Η/Μ, μελετών, κατασκευών εγκαταστάσεων, ελέγχου λειτουργίας, συντηρήσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων, επιθεωρήσεων, αδειοδοτήσεων, επαυξήσεων, ανανεώσεων.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες εξασφαλίζουν έργα με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση.
Τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.
Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογία κατασκευών.
Ποιότητα, αξιοπιστία συστημάτων και υλικών.
Ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρηστών.
Αποτελεσματική διαχείριση κάθε τεχνικής ιδιαιτερότητας.
Ανταπόκριση στην αντιμετώπιση σύνθετων και απαιτητικών έργων και ειδικών κατασκευών, διαφοροποιημένων από τα συνήθη.
Η Electricadomus πρωτοπορεί και εξελίσσεται υπερκαλύπτοντας κάθε ανάγκη των εγκαταστάσεων σε, μεγάλης ή μικρής, έργα Η/Μ.

Έτσι παραδίδουμεή διαχειριζόμαστε έργα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, έργα που μας εδραιώνουν, χάρη στα αναγνωρίσιμα ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Επίσης η εταιρεία μας προμηθεύτηκε τα παρακάτω εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων για τις απαραίτητες μετρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:

Αναλυτής Ποιότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Καταγραφή Τάσεων
 • Καταγραφή Ρεύματος
 • Υπερτάσεις / Βυθίσεις Τάσεως
 • Καταγραφή Αρμονικών Εντάσεως / Τάσεως
 • Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ισχύος
 • Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ενέργειας
 • Συντελεστή Ισχύος
 • Κρουστικές Υπερτάσεις
 • Ανάλυση Μονοφασικών και Τριφασικών Συστημάτων
 • Πρότυπο EN61010

Θερμική Κάμερα

Η Θερμική Κάμερα TiRx είναι το τέλειο εργαλείο για τον αποτελεσματικό κτηριακό έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση. Σας επιτρέπει να έχετε εύκολα και αξιόπιστα την πλήρη εικόνα ενδεχόμενων προβλημάτων σε εμπορικά και οικιστικά κτήρια καθώς επίσης και πιο ασήμαντες διαρροές ενέργειας. Κατασκευασμένη για εργασία σε απαιτητικές και σκληρές συνθήκες εργασίας, σας εγγυάται γρήγορη και ακριβή διάγνωση.

Ολοκληρωμένη λύση για τις ενεργειακές σας επιθεωρήσεις!!!

Η θερμοκάμερα είναι όργανο διάγνωσης ενεργειακών απωλειών ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών και κτηριακού κέλυφους – EN1364

Η συγκεκριμένη θερμοκάμερα Fluke TiRx χρησιμοποιείται για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Απώλειες κουφωμάτων
 • Απώλειες θερμότητας στο κέλυφος, τους αρμούς και το δώμα
 • Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις και ασυμμετρία φάσεων
 • Θερμοκρασίες λειτουργίας μοτέρ μηχανημάτων και ενεργού εξοπλισμού
 • Εντοπισμός διαρροών ορόφων
 • Θέρμανση, εξαερισμός, air-conditioning
 • Εντοπισμός διαρροών
 • Εντοπισμός καλωδίων ρεύματος
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Αντλίες και υδραυλικές εγκαταστάσεις
Όργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Fluke 1664FC

O νέος ελεγκτής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Fluke 1664FC συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60364 και HD 384. Είναι το μοναδικό όργανο στην αγορά που διενεργεί αυτόματα προ-έλεγχο αντίστασης μόνωσης για την περίπτωση που κάποια συσκευή ή εφαρμογή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Αναλόγως, σταματά ή διενεργεί τον έλεγχο εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του χειριστή και ταυτόχρονα προστατεύοντας την όποια συσκευή ή εφαρμογή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Part of Fluke Connect ™ Team Το Fluke 1664FC διαθέτει την μοναδική τεχνολογία Fluke Connect ™. Με την οικογένεια των οργάνων Fluke Connect ™ τοποθετείτε τα όργανα και όχι το σώμα σας, κοντά σε «ζωντανές» πηγές ρεύματος εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή ασφάλεια πραγματοποιώντας, απομακρυσμένα έως και 20μ, μετρήσεις απόλυτης ακρίβειας. Μετρήσεις τις οποίες βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του πολυμέτρου σας ή/και στο κινητό ή στο Tablet σας (iΟS-Android). Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε τις μετρήσεις εκείνη την στιγμή με τους συναδέλφους σας μέσο της video-κλήσης ShareLive ™ καθώς και να τις αποθηκεύσετε στον Fluke Connect ™ (τύπου cloud) λογαριασμό σας με απόλυτη ασφάλεια. Τέλος με την χρήση του εξαρτήματος PC3000FC Adapter μπορείτε να συνδέσετε τα όργανα Fluke Connect ™ κατευθείαν με τον υπολογιστή σας (Windows XP ή μεταγενέστερες εκδόσεις).
 

Όργανο Εντοπισμού Καλωδίων – Βραχυκυκλώματος

Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest

Το MACROTEST έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις μετρήσεις και του ελέγχους που απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο μέρος 6. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες:
 • Έλεγχο συνέχειας αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάσεις συνεχούς ρεύματος 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V.
 • Έλεγχο διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ).
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος και υπολογισμό αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος.
 • Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης.
 • Έλεγχο πολικότητας και εύρεση φάσεων.
 • Μέτρηση τάσης επαφής.
 • Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ηλεκτροφίων.
 • Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι το MACROTEST είναι ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου, ο οποίος με τη χρήση ενός και μόνο οργάνου μπορεί να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και επιπλέον μπορεί να αναλάβει την επιθεώρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Φωτόμετρο

 • Measure in Lux or Footcandles, front panel switchable
 • Measuring Range to 200,00 Lux or 20,000 Foot candles
 • Silicon photodiode sensor and filter
 • Data Hold to freeze reading on the digital display
 • MIN / MAX ability to show high and low readings
 • Autoranging plus Manual Range
 • Zero function to null display before a reading
 • Auto Power Off to save battery life
 • Includes protective sensor cap
 • Large, 3-1/2 digit display